Produkty:

Paletu našich výrobkov v priebehu rokov neustále sme rozširovali. Spočiatku sme vyrábali iba ohrevy trysiek, ale na základe požiadaviek našich partnerov postupne sme začali výrobou plášťových a keramických ohrevov a nasledovne rozbehli sme výrobu senzorov tepla.

Za uplynulé roky snažili sme ponúknuť komplexné riešenia týkajúce sa problémov s ohrievaním, snímaním a regulovaním teploty strojov, foriem a pomocných zariadení.

Orrfűtések