Súčiastky

Polovodičové relé, konektor … niekoľko často používané súčiastky

SSR (bezkontaktné relé alebo polovodičový spínací prvok)

V regulačných systémoch ohrievania čoraz častejšie sú používané polovodičové spínacie prvky (SSR), ktoré bez pohyblivých súčiastkov a preto pri velkej životnosti sú schopný rýchlo vypínať/zapínať  ohrievače. Pomocou toho môžeme dosiahnúť veľmi presnú reguláciu teploty.

1 fázový SSR: je vhodný na spínanie menších, jednofázových ohrievačov až do zaťažení 75A. Ovládanie bezkontaktného spínača môže byť jednosmerné (4-32VDC) alebo striedavé napätie.

3 fázový SSR: je vhodný na spínanie výkonnejších, trojfázových ohrievačov. Jedna samostatná regulačná jednotka zabezpečuje simultánne vypnutie/zapnutie všetkých troch fáz. Ovládanie týchto bezkontaktných spínačov môže byť tiež jednosmerné (4-32VDC) alebo striedavé napätie.

Je výhodné prišrobovať bezkontaktný spínač ku kovovej časti regulačnej skrinky aby sme zabezpečili dostatočný odvod tepla. V prípade keď  to nie je možné a spínaný elektrický prúd približuje k menovitej hodnote, vtedy vždy je nutné použiť chladiace rebrá, ktoré vďaka svojej dobrej tepelnej vodivosti a veľkej ploche zabránia prehriatiu a poškodeniu bezkontaktných spínačov.

Poistky, zásuvky

Polovodičové relé sú veľmi citlivé na skraty ohrevov a to je najčastejšia príčina ich zlyhania. Ponúkame polovodičové ochranné ultrarýchle poistky na ochranu polovodičových relé. Vďaka špeciálnej konštrukcii sa rozpúšťajú extrémne rýchlo, čím zabraňujú zničeniu SSR v prípade nadprúdu. Poistky sú dostupné pre široký rozsah intenzity prúdu.

Ponúkame aj zásuvky na poistky. Majú tvar a veľkosť „malého prerušovača“ a možno ich pripevniť na štandardnú koľajnicu „C“. Vďaka tomu je veľmi jednoduché dovybaviť existujúce ovládacie skrine alebo ich umiestniť pri stavbe nového.

Existujú zásuvky, ktoré majú aj kontrolku, čo výrazne uľahčuje odstraňovanie problémov.

Výmena poistiek je úplne bezpečná, nie je potrebné vypínať systém a je možné ju vykonať počas prevádzky.

Konektory

Často je potrebné vymeniť konektory na forme, ako aj konektory pre ohrevy a snímače teploty.

V našej ponuke nájdete aj ohrevy a snímače teploty, ako aj konektory na formy, a to vo viacerých typoch a prevedeniach.

Kontaktujte nás

SK - Hitze s.r.o.

(+421) 949 699 791

csaba.toth [zavináč] hitzeco.com